O projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím odborného vzdělávání zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců obchodní společnosti AGRO 2000 s.r.o. 
 
Pro dosažení tohoto cíle jsou v projektu navržena komplexní opatření na několika úrovních:
1) Inovace systému řízení lidských zdrojů
2) Vytvoření a zavedení podnikového systému vzdělávání
3) Vytvoření podnikového vzdělávacího programu a proškolení zaměstnanců společnosti
 
Projektu se zúčastní všech 46 zaměstnanců společnosti, kteří byli pro účely projektu rozděleni dle svých převažujících vzdělávacích potřeb:
 
a) administrativní pracovníci a projektová kancelář
b) ekonomický úsek
c) obchodníci
d) logistika
 
Každý zaměstnanec bude podpořen vícekrát a osm (převážně seniorních) zaměstnanců se stane současně interními lektory v oblastech své odbornosti. Interní lektoři absolvují několik kvalitních externích školení, které budou (ve většině případů) zakončeny certifikací. 
 
V celém projektu je kladen důraz na systémový přístup a flexibilitu. V projektu je navržena řada inovativních opatření:
a) Zavedení kompetenčních modelů a zajištění měřitelnosti efektivity vzdělávání
b) Přenesení odpovědnosti na zaměstnance a jejich motivace pro vzdělávání prostřednictvím profesních plánů rozvoje
c) Předávání odborných znalostí i know-how v rámci společnosti prostřednictvím interních školitelů
d) Sladění rozvojových potřeb zaměstnance a společnosti 
 
V rámci celého projektu bude probíhat pouze obecné vzdělávání, s důrazem na odborná témata nosná pro jednotlivé skupiny pracovníků, specifické vzdělávání není do projektu zařazeno.
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Aktuality

 • 13.03.2015 10:33

  KA06 - změna finančního manažera

  7. 11. 2014 došlo ke změně finančního manažera, stala se jím Jana Matoušková. Vznikly dva základní dokumenty pro sledování průběhu projektu (product checklist projektu) a plán čerpání rozpočtu a plán cash flow.

 • 13.03.2015 10:26

  KA05 - Rovné příležitosti žen a mužů

  V rámci pokračování KA05 bylo Hospodářskou komorou v Třebíči dne 3. 11. 2014  realizováno školení experta na rovné příležitosti žen a mužů na téma Pracovní právo s ohledem na práva žen. Nově ustanovená expertka na rovné příležitosti začala tvořit Strategii uplatňování rovných...

 • 13.03.2015 10:20

  KA04 - Školení vzdělávacích modulů

  Uskutečnila se školení zaměstnanců v těchto vzdělávacích modulech - Odborný technický modul; Projektové řízení; Akvizice, daně a účetnictví a Marketing. Byla také pořízena odborná literatura a čtecí zařízení.

 • 13.03.2015 10:12

  KA03 - Školení

  Proběhlo školení interního lektora na oblast Odborný technický modul a CIMA školení interních lektorů na Marketing, certifikace se uskutečnila v lednu.  2. 8. 2014 se také konalo školení 9 interních lektorů v oblasti Lektorských a prezentačních dovedností vedené odborníky na danou...

 • 13.03.2015 10:06

  KA02 - konzultace se zaměstnanci a testování

  Klíčová aktivita byla naplňována konzultací o silných a slabých stránkách zaměstnanců a vstupními pohovory se zaměstnanci. Zahájila se tvorba rozvojových plánů vybraných zaměstnanců z účelové skupiny projektová kancelář a administrativa.  V červnu bude realizováno testování...

 • 13.03.2015 09:55

  KA01 Proběhlá školení

  V listopadu 2014 proběhla v Praze dvě celodenní školení - Tvorba kompetenčních modelů a Hodnocení zaměstnanců. Probíhalo také proškolení  HR manažeras polečnosti  v metodice kompetenčního modelu. Konaly se také rozhovory se zaměstnanci a několik rozhovorů s vedením...

 • 16.10.2013 13:51

  Vítejte na našem novém webu

  Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě popisu projektu i přehled aktuální průběhu jeho realizace. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích i dalších výstupech, které připravujeme. Více podrobností naleznete zde: 94.00794_TiskovaZprava01.pdf (237,8...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode